ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "abstract"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    abstract

    กริยาช่อง 2 abstracted

    กริยาช่อง 3 abstracted

    หมวด Regular Verb