ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "abstract"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  abstract

  กริยาช่อง 2 abstracted

  กริยาช่อง 3 abstracted

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale