ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "absorb"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    absorb

    กริยาช่อง 2 absorbed

    กริยาช่อง 3 absorbed

    หมวด Regular Verb