ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "abrogate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    abrogate

    กริยาช่อง 2 abrogated

    กริยาช่อง 3 abrogated

    หมวด Regular Verb