ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "abound"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  abound

  กริยาช่อง 2 abounded

  กริยาช่อง 3 abounded

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale