ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "abolish"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  abolish

  กริยาช่อง 2 abolished

  กริยาช่อง 3 abolished

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale