ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "abolish"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    abolish

    กริยาช่อง 2 abolished

    กริยาช่อง 3 abolished

    หมวด Regular Verb