ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "abhor"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  abhor

  กริยาช่อง 2 abhorred

  กริยาช่อง 3 abhorred

  แปลว่า เกลียด

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale