ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "abdicate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  abdicate

  กริยาช่อง 2 abdicated

  กริยาช่อง 3 abdicated

  แปลว่า ทำให้ถอนตัว

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale