ค้นเจอ 60 รายการ

native copper

แปลว่า(แร่) ทองแดงธรรมชาติ, เป็นทองแดงที่จัดว่าเป็นโลหะชั้นดีเยี่ยม, และส่วนมากใช้ทำวัตถุที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

native

แปลว่าพื้นเมือง

ADJ

native

แปลว่าตามธรรมชาติ, ตามสัญชาตญาณ, สันดาน

ADJ

native

แปลว่าพื้นเมือง, พื้นบ้าน

ADJ

native

แปลว่าชาวพื้นเมือง, คนท้องถิ่น, เจ้าของประเทศ

N

native

แปลว่าชาวพื้นเมือง

N

native

แปลว่าคนพื้นเมือง

N

copper

แปลว่าดามพ์

N

copper

แปลว่าหุ้มด้วยทองแดง, ชุบทองแดง, คลุมด้วยทองแดง

VT

copper

แปลว่าตำรวจ

SL

copper

แปลว่าเป็นสีทองแดง

ADJ

copper

แปลว่าสีทองแดง

N