ค้นเจอ 23 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา Idle, Blast Furnace, idle about, idler, idle current, idle around, idle passage

idle passage

แปลว่าช่องทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิงของท่อนมหนูเดินเบาคาบูเรเตอร์

Idle

กริยาช่อง 2Idled

กริยาช่อง 3Idled

idle

แปลว่าปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์, อยู่ว่างๆ

VI

idle

แปลว่าเกียจคร้าน, ขี้เกียจ, ซึ่งไม่ทำอะไร

ADJ

idle about

แปลว่าใช้เวลาหมดไปอย่างไร้ค่า

PHRV

idle adjustment

แปลว่าที่ปรับน้ำมันคาบูเรเตอร์ในขณะเครื่องยนต์หมุนไปเปล่าๆ

idle feed hole

แปลว่าช่องหรือท่อนมหนูฉีดน้ำมันของคาบูเรเตอร์ ในขณะเครื่องยนต์หมุนไปเปล่าๆ

Idle

แปลว่าเดินเบา [ยานยนต์, ศัพท์พลังงาน]; เดินเครื่องเปล่า [คอมพิวเตอร์]

Idle folk have the least leisure

หมวดคนขี้เกียจมักไม่มีเวลาพัก

idle

แปลว่าซึ่งไม่มีประโยชน์, ซึ่งไร้สาระ

ADJ

idleness

แปลว่าความเกียจคร้าน, ความขี้เกียจ

N

idler

แปลว่าคนเกียจคร้าน, คนขี้เกียจ

N