ค้นเจอ 202 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา hight discharge, hight boy, knee-highs, high colour, high-test fuel, high-pressure

high-pressure steam-curing

แปลว่าการบ่มด้วยไอน้ำความดันสูง

high-density concrete

แปลว่าคอนกรีตความหนาแน่นสูง

high-colour

แปลว่าสีแดง

high voltage

แปลว่าแรงโวลท์ของไฟที่สูงกว่า 650 โวลท์ขึ้นไป (ความหมายอย่างเดียวกับ high tension)

high gloss

แปลว่าเป็นมันหรือเงาเป็นประกาย (ของสีที่ทาแห้งแล้ว มองดูคล้ายวัตถุเคลือบเป็นเงา)

high frequency

แปลว่าความถี่สูง (ในคลื่นวิทยุหรือกระแสไฟสลับที่มีวงรอบ จำนวนหลายๆ พันรอบต่อนาที)

high-tensile steel

แปลว่าเหล็กแรงดึงสูง

high beam

แปลว่าไฟสูง

N

high-level consonant

แปลว่าอักษรสูง

N

high blood pressure

แปลว่าความดันเลือดสูง

N

high

แปลว่าสูง

ADV

high sea

แปลว่าทะเลหลวง

N