ค้นเจอ 139 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา villain, herd, here, here and now, herd together, herb

herring bone bond

แปลว่า(การก่อปูน) การเรียงอิฐหรือปูกระเบื้องหลังคา โดยการวางปลายวัตถุดังกล่าว เป็นรูปฟันปลาหรือซิกแซ๊ก

Here’s your order

แปลว่านี่ใบสั่งของของคุณ

Here's wishing you all the joys of the season. Wish you and your family a Merry Christmas!

แปลว่าขอให้คริสต์มาสของคุณเต็มไปด้วยความสนุก ขอให้คุณและครอบครัวมีความสุขในวันคริสต์มาส

หมวดคำอวยพรวันคริสต์มาส

heretofore

แปลว่าจนกระทั่งบัดนี้

CONJ

herd

แปลว่าต้อน

V

Her Royal Highness

แปลว่าเจ้าฟ้าหญิง

N

here

แปลว่าที่นี่

ADV

herd

แปลว่ากวาดต้อน

V

hermit

แปลว่าธชี

N

here and now

แปลว่าปัจจุบัน, ขณะนี้

IDM

herd together

แปลว่ารวมเป็นกลุ่ม, รวมกันเป็นฝูง

PHRV

Her Royal Highness

แปลว่าเจ้าฟ้าหญิง

N