ค้นเจอ 111 รายการ

fine abrasive paste

แปลว่ายางเหนียวชนิดหนึ่งผสมกับกากเพชร เพื่อใช้ทำการบดลิ้นหรือบดวาวเครื่องยนต์

paste

แปลว่ายางเหนียว หรือวัตถุเหนียวจำพวกแป้งเปียก หรือกาวน้ำ ใช้สำหรับผสมกับกากเพชรบดวาว, ยางเหนียยสำหรับประรอยรั่วของยางใน

abrasive

แปลว่าที่ทำให้โกรธ, ที่ทำให้รำคาญ, ที่ทำให้โมโห

ADJ

abrasive

แปลว่าสารขัดถู [การพิมพ์, ยานยนต์] ; สารขัดกร่อน [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; สารเชิงทราย [เครื่องกล]

abrasive

แปลว่าซึ่งกัดกร่อน, ซึ่งกัดเซาะ

ADJ

Paste

กริยาช่อง 2Pasted

กริยาช่อง 3Pasted

paste

แปลว่าสิ่งที่มีลักษณะเหนียว, แป้งเปียก

N

abrasive

แปลว่าสารขัด, ผงขัด

N

paste

แปลว่าสิ่งที่ทำด้วยดินเหนียว

N

fine

แปลว่าปรับโทษ

V

fine

แปลว่าสวยงาม, งาม, ชวนมอง

ADJ

fine

แปลว่าปรับ

V