ค้นเจอ 127 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา Decomposers

dead

แปลว่ามฤต

ADJ

dead

แปลว่าซึ่งไม่เคลื่อนไหว, แน่นิ่ง, ซึ่งหยุดนิ่ง, ซึ่งไม่ไหวติง, ซบเซา, เฉื่อยชา, นิ่ง

ADJ

dead

แปลว่าตายแล้ว, ซึ่งไม่มีชีวิต, ถึงแก่กรรม, ดับ

ADJ

dead

ตรงข้ามกับalive

alive

dead

แปลว่าซึ่งไม่มีผิดพลาด, ซึ่งไม่พลาด, ซึ่งแม่นยำ

ADJ

dead

แปลว่าเหน็ดเหนื่อย, ซึ่งหมดแรง, เหนื่อยมาก, เมื่อยล้า

ADJ

dead

แปลว่าอย่างทันที, อย่างฉับพลัน, อย่างทันทีทันใด

ADV

dead

แปลว่าถึงแก่กรรม

V

dead

แปลว่าไปสวรรค์

V

dead

แปลว่าซึ่งไม่ใช้แล้ว (ภาษา), ซึ่งสูญสิ้น, ซึ่งตายไปแล้ว, ซึ่งเลิกใช้แล้ว

ADJ

dead

แปลว่าซึ่งไม่มีเสียงสะท้อน (ห้อง), ซึ่งไม่มีเสียงก้อง

ADJ

dead

แปลว่าดับ (ไฟ), ซึ่งไม่ทำงาน, เสีย, หมด (เช่น แบตเตอรี่, ไฟ เป็นต้น)

ADJ