ค้นเจอ 7 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา affirmative, affirmative sentence, affirmative sign, In The Affirmative