ค้นเจอ 220 รายการ

Black Plate

แปลว่า(english) A light weight or a thin uncoated steel sheet or strip so called because of its dark oxide coloring prior to pickling. It is manufactured by two different processes. (1) Form sheet bar on single stand sheet mills or sheet mills in tandem. This method is now almost obsolete. (2) On modern, high speed continuous tandem cold reduction mills from coiled hot rolled pickled wide strip into ribbon wound coils to finished gage. Sizes range from 12 to 32 in width, and in thicknesses from 55 lbs. to 275 lbs. base box weight. It is used either as is for stampings, or may be enameled or painted or tin or terne coated.

plate

แปลว่ากาไหล่

V

black

แปลว่าดำ

ADJ

black

แปลว่ามืด, มืดมัว, ไม่สว่าง

ADJ

black

แปลว่าไร้ความหวัง, สิ้นหวัง, มืดมน

ADJ

black

แปลว่าสีดำ

N

plate

แปลว่าแผ่นกระจก

N

plate

แปลว่าแม่พิมพ์โลหะ, แผ่นพิมพ์

N

plate

แปลว่าภาพที่พิมพ์ออกมา, ภาพที่พิมพ์สอดใส่ในหนังสือ

N

black

แปลว่าสีดำ, เอาสีดำทา, ดับไฟ, ทำให้ดำ

black

ตรงข้ามกับwhite

white

black

แปลว่าคนผิวดำ

N