ค้นเจอ 132 รายการ

amino acid

แปลว่ากรดอะมิโน

N

Amino acid

แปลว่า(Environmental Engineering) A functional group which consists of a carbon with a carboxylic acid, "-COOH" and an amine, "-NH2." These compounds are the building blocks for proteins.

amino acid

แปลว่ากรดอะมิโน

N

acid

แปลว่ากรด

N

acid

แปลว่าคำพูดที่แหลมคม, คำพูดที่เสียดสี, คำพูดที่ทำให้รู้สึกแสบร้อน

N

Acid

แปลว่า(english) 1) A solution or liquid with a pH less than 7, 2) term applied to slags, refractors, and minerals containing a high percentage of silica.

acid

แปลว่าน้ำกรด

N

acid

แปลว่าซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรด

ADJ

acid

แปลว่ายาเสพติดแอลเอสดี (คำสแลง), ยาเสพติดชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์หลอนประสาทรุนแรง

N

acid

แปลว่า(คำพูด) ที่แหลมคม, (คำพูด) ที่เสียดสี, ที่ทำให้รู้สึกแสบร้อน

ADJ

acid

แปลว่ากรด, ของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรด, ของเหลวที่มีสภาพเป็นกรด

N

acid

แปลว่ายาแอลเอสดี, ยาหลอนประสาทแอลเอสดี

SL