ค้นเจอ 4,958 รายการ

Abrasive 2

แปลว่า(english) Natural – sandstone,emery,corundum,diamonds, or Artificial – silicon carbide,aluminum oxide – material used for making grinding wheels,andpaper,abrasive and lapping compunds.

abrasive

แปลว่าที่ทำให้โกรธ, ที่ทำให้รำคาญ, ที่ทำให้โมโห

ADJ

abrasive

แปลว่าสารขัดถู [การพิมพ์, ยานยนต์] ; สารขัดกร่อน [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; สารเชิงทราย [เครื่องกล]

abrasive

แปลว่าซึ่งกัดกร่อน, ซึ่งกัดเซาะ

ADJ

abrasive

แปลว่าสารขัด, ผงขัด

N

abrasive stone

แปลว่าหินสำหรับลับหรือฝนโลหะ

abrasive paper

แปลว่ากระดาษทราย

abrasive tools

แปลว่าเครื่องมือที่มีผิวหยาย เช่น ตะไบ บุ้ง กระดาษทราย ฯลฯ

Abrasive Wheels

แปลว่า(english) Wheels of a hard abrasive, such as Carborundum used for grinding.

abrasive nosing

แปลว่าการทำจมูกหรือปลายขอบลูกนอนบันไดด้วยการติดกรอบโลหะที่มีผิวหยาบเพื่อป้องกันลื่น

Abrasive 3

แปลว่า(english) A substance capable of grinding away another material.

Abrasive Wear

แปลว่า(english) The displacement and / or detachment of metallic particles from a surface as a consequence of being exposed to flowing fluids or gases.