ค้นเจอ 25 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา star connection, start a shop, start, get a start, start from, start off, In The Meantime

for a start

แปลว่าเริ่มแรก, อย่างแรก

ADV

restart

แปลว่าเริ่มใหม่

V

upstart

แปลว่าผู้ที่ร่ำรวยหรือมีอำนาจอย่างรวดเร็ว

N

start

แปลว่าเริ่ม, ลงมือ, เริ่มทำ, เริ่มต้น, ทำให้เกิด

VI

spin start

แปลว่าการติดเครื่องด้วยวิธีหมุนหรือใช้เชือกรั้งให้หมุนแบบเครื่องยนต์ติดท้าย

upstart

แปลว่าซึ่งร่ำรวยอย่างรวดเร็ว

ADJ

start

แปลว่าเปิด

V

upstart

แปลว่ากระโดดขึ้นอย่างรวดเร็ว, ปรากฏอย่างรวดเร็ว

VI

start

แปลว่าตั้ง

V

get a start

แปลว่ามีโอกาสที่ดีในการประกอบอาชีพ, เริ่มประกอบอาชีพ

IDM

start

แปลว่าเริ่ม, ลงมือ, เริ่มทำ, เริ่มต้น, ทำให้เกิด

VT

start

แปลว่าเริ่ม, ตั้งต้น, เดิน (เครื่องยนต์), ติดหรือหมุนให้ (เครื่องยนต์) ทำงาน, กระตุ้น