ค้นเจอ 54 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา passive, impale, designate, assail with, leach from, tap, deprave, leach away from, apprentice to, apprise of

passive

ตรงข้ามกับactive

active

passive

แปลว่าเฉื่อย

ADJ

impale

แปลว่าแทง (มักใช้รูป passive voice), เสียบ, เสียบทะลุ

VT

designate

แปลว่ากำหนด (มักใช้รูป passive voice), อธิบาย, ระบุ, เลือก

VT

assail with

แปลว่าจู่โจมด้วย (มักใช้รูป passive voice), โจมตีด้วย, รุกรานด้วย

PHRV

leach from

แปลว่ากรองออกจาก (มักใช้รูป passive voice)

PHRV

tap

แปลว่าแต่งตั้ง (มักใช้ในรูปของ passive voice), คัดเลือก

VT

passive earth pressure

แปลว่าความดันดินเชิงรับ, ความดันต้านของดิน

deprave

แปลว่าทำให้ทุจริต (มักใช้รูป passive), ทำให้ผิดศีลธรรม

VT

leach away from

แปลว่ากรองออกจาก (มักใช้รูป passive voice)

PHRV

apprentice to

แปลว่าฝึกงานเป็น (ปกติใช้ passive voice), ฝึกเป็น, ได้รับการฝึกงานเกี่ยวกับ

PHRV

apprise of

แปลว่าได้รับแจ้งเรื่องเกี่ยวกับ (ปกติใช้ passive voice), ได้รับการบอกกล่าวเรื่อง

PHRV