ค้นเจอ 2,033 รายการ

Sheraton

แปลว่า(เครื่องเรือน) แบบเครื่องเรือนของอังกฤษ ซึ่งเป็นแบบของ Thomas Sheraton สมัยปี 1751-1800

BREATHER

แปลว่า(english) A device which permits air to move in and out of a container or component to maintain atmospheric pressure.

Troposphere

แปลว่า(Environmental Engineering) The lower atmosphere, from the earth's surface to approximately 12 km. This portion of the earth's atmosphere contains about 95 percent of the atmospheric gases. The temperature gradually declines through this region.

thermit (pressure) welding

แปลว่าการเชื่อมโลหะ (ใช้ความกดดัน) โดยใช้ความร้อนที่ได้จากสารประกอบเหลวอันเป็นปฏิกริยาของ thermit.

slip washer

แปลว่าดูที่ open washer

Butcher Saw Steel

แปลว่า(english) A hardened, tempered, and polished high carbon spring steel strip material (carbon content is generally higher than that of a material used for wood band saw applications) with a Rockwell value of roughly C47/49.

C washer

แปลว่า(กลไก) วงแหวนรูปตัว C คือทางข้าง ๆ เปิดอ้า เพื่อสะดวกแก่การทอดหรือเลื่อนออกจาสลักโดยมิต้องคลายหัวน๊อตเกลียวตัวเมียออกจนหมด บางทีก็เรียกวงแหวนของเกลียวตัวเมียนี้ว่า slotted washer หรือ open washer

Stratosphere

แปลว่า(Environmental Engineering) The atmosphere from approximately 12 km to 70 km. The temperature of the atmosphere increases in this region.Strong acid

Synergism is the act of working together

แปลว่า(Environmental Engineering) Two chemicals which are synergistic have a greater effect together than the sum of their individual effects. The effect can be either positive or negative.

hemisphere

แปลว่าซีกโลกด้านหนึ่ง, ครึ่งโลก nortern hemisphere ซีกโลกเหนือ นับจากเส้นศูนย์สูตรของโลกขึ้นมา southern hemisphere ซีกโลกใต้ นับจากเส้นศูนย์สูตรของโลกลงมา

sub stratosphere

แปลว่าชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งอยู่ใต้ชั้น stratosphere

Strength:

แปลว่า(english) A very general term that may be applied to a material or a structure. In a material, strength refers to a level of stress at which there is a significant change in the state of the material, e.g., yielding or rupture. In a structure, strength refers to a level of level of loading which produces a significant change in the state of the structure, e.g., inelastic deformations, buckling, or collapse.