ค้นเจอ 168 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา นิตินัย, de facto, facts of life, พฤตินัย

filter factor

แปลว่าตัวคูณเพิ่มเมื่อเวลาเปิดหน้ากล้องของเครื่องกรองแสง

hydrofacturing

แปลว่าการทำให้ดินหรือหินเกิดแตกร้าวเนื่องจากการอัดความดันสูง

Factoring

แปลว่า(Software Engineering) a technique that distributes control and work in a top-down manner within a software architecture (used a part of structured analysis)

Stiffness Factor

แปลว่าตัวประกอบสตีฟเนส

As a matter of fact, l don't like them either

หมวดอันที่จริงแล้วฉันก็ไม่ชอบพวกเขาเหมือนกัน

Don't jump the gun, let's face the facts first

หมวดอย่าวู่วาม เผชิญหน้ากับความจริงกันก่อน

manufacture

แปลว่าผลิต

V

fact

แปลว่าความเป็นจริง

N

unsatisfactoriness

แปลว่าความไม่พึงพอใจ

N

show dissatisfaction (toward someone)

แปลว่าชักหน้า

V

benefactor

แปลว่าเจ้าบุญนายคุณ

N

manufacture

แปลว่าหัตถกิจ

N