ค้นเจอ 22 รายการ

Ebb Away

กริยาช่อง 2Ebbed Away

กริยาช่อง 3Ebbed Away

ebb away

แปลว่าหายไป, จางไป, เลือนไปทีละน้อย

PHRV

pebble

แปลว่ากรวด, ก้อนกรวด, ก้อนหิน

N

pebbly

แปลว่าปกคลุมด้วยด้วยกรวด

ADJ

pebbles

แปลว่า( ทาสี, ลงแล๊กเกอร์ ) เส้นหยาบขรุขระไม่สม่ำเสมอของสีที่พ่น หรือลงแล๊กเกอร์ไว้ อาจจะเกิดจากการพ่นให้ละอองไม่พอ หรือความกดดันของอากาศในหม้อพ่นอ่อนมากเกินไป

Ebb

กริยาช่อง 2Ebbed

กริยาช่อง 3Ebbed

pebble

แปลว่ากรวด

N

ebb

แปลว่าลดลง (น้ำทะเล), (กระแสน้ำ) ลงจากฝั่ง

VI

webby

แปลว่าซึ่งคล้ายกับใยแมงมุม, ซึ่งมีใยแมงมุม, ซึ่งประกอบด้วยใยแมงมุม

ADJ

pebble

แปลว่าหินกรวด

ebb

ตรงข้ามกับflow

flow

ebb

แปลว่าการลดลง

N