ค้นเจอ 146 รายการ

dead storage

แปลว่าความจุที่ไม่ใช้งาน : ดู storage, dead

dead level

แปลว่าได้ระดับเดียวกันหมด

Decomposers

แปลว่า(Environmental Engineering) Organisms which utilize energy from wastes or dead organisms. Decomposers complete the cycle by returning nutrients to the soil or water and carbon dioxide to the air or water.

Dead-band

แปลว่าแถบตาย [มาตรวิทยา]: แถบไร้ผลสนอง [ ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์]

dead axle

แปลว่า(วิศว) แกนรับน้ำหนักที่มิได้เคลื่อนไหวตามวงล้อที่หมุนไปด้วย

Deaden

กริยาช่อง 2Deadened

กริยาช่อง 3Deadened

bury a dead body

แปลว่าฝังศพ

V

deadly

แปลว่าแอ๋

ADV

dead chicken embryo

แปลว่าตายโคม

V

deadlock

แปลว่าทางตัน

N

dead

แปลว่ามฤต

ADJ

over my dead body

แปลว่าข้ามศพฉันไปก่อน (ที่จะทำบางสิ่ง)

IDM