Star Wars ทับศัพท์เป็น สตาร์ วอร์ส
รวมคำทับศัพท์ที่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยอัป-อัพ
คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิด
20 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนไทยมักออกเสียงผิด