คำสรรพนาม
คำกริยา
คำไวพจน์ ที่นิยมใช้ในการแต่งกลอน