พบผลการค้นหาในหลายแอป เลือกแอปที่ต้องการ หรือจะเลื่อนลงไปดูทั้งหมดก็ได้


ค้นหา "prohibit" ที่อยู่ใน Synonyms ทั้งหมด

 • Forbid

  หมวด
  prohibit
  ความหมาย
  ห้าม

  255
  views

 • Bar

  หมวด
  prohibit
  ความหมาย
  บาร์

  139
  views

 • Exclude

  หมวด
  prohibit
  ความหมาย
  ไม่รวม

  187
  views

 • Rule out

  หมวด
  prohibit
  ความหมาย
  ออกกฎ

  203
  views

 • Prohibit

  หมวด
  prohibit
  ความหมาย
  ห้ามไม่ให้

  189
  views

 • Make illegal

  หมวด
  prohibit
  ความหมาย
  ทำผิดกฎหมาย

  298
  views

 • Veto

  หมวด
  prohibit
  ความหมาย
  การยับยั้ง

  236
  views

 • Restrict

  หมวด
  prohibit
  ความหมาย
  จำกัด

  276
  views

 • Ban

  หมวด
  prohibit
  ความหมาย
  บ้าน

  208
  views

 • Disallow

  หมวด
  prohibit
  ความหมาย
  ไม่อนุญาตให้

  268
  views

ค้นหา "prohibit" ที่อยู่ใน EN-TH Dictionary ทั้งหมด

 • Prohibit

  แปลว่า
  สั่งห้าม
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  นายกฯ สั่งห้ามเกษตรฯ โยกย้ายระดับ 10 ก่อนปรับโครงสร้างกระทรวงเสร็จ
  เพิ่มเติม
  ชี้แจ้งไว้เพื่อห้ามปฏิบัติ

  176
  views

 • Prohibit

  แปลว่า
  ทัดทาน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  แม่ทัดทานพ่อเรื่องการดื่มเหล้า
  เพิ่มเติม
  กล่าวหรือแสดงออกเป็นทำนองห้ามหรือท้วงเพื่อให้งดไว้

  163
  views

 • Prohibit

  แปลว่า
  ห้าม, ห้ามปราม, ไม่อนุญาติ
  ประเภท
  VT

  195
  views

 • Prohibit

  แปลว่า
  ปราม
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  แม่คอยปรามลูกชายไม่ให้เล่นซนอยู่ตลอดเวลา
  เพิ่มเติม
  ว่ากล่าวตักเตือนให้เกรงกลัว

  213
  views

 • Prohibit from

  แปลว่า
  ห้ามในเรื่อง
  ประเภท
  PHRV

  153
  views

ค้นหา "prohibit" ที่อยู่ใน กริยา 3 ช่อง ทั้งหมด

 • Prohibit

  ช่อง 2
  prohibited
  ช่อง 3
  prohibited
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

ค้นหา "prohibit" ที่อยู่ใน Antonyms ทั้งหมด

 • Prohibit

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  allow

  185
  views