พบผลการค้นหาในหลายแอป เลือกแอปที่ต้องการ หรือจะเลื่อนลงไปดูทั้งหมดก็ได้


ค้นหา "prohibit" ที่อยู่ใน Antonyms ทั้งหมด

 • Prohibit

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
  allow

  63
  views

ค้นหา "prohibit" ที่อยู่ใน Synonyms ทั้งหมด

 • Prohibit

  หมวด
  prohibit
  ความหมาย
  ห้ามไม่ให้

  101
  views

 • Forbid

  หมวด
  prohibit
  ความหมาย
  ห้าม

  97
  views

 • Restrict

  หมวด
  prohibit
  ความหมาย
  จำกัด

  75
  views

ค้นหา "prohibit" ที่อยู่ใน ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ทั้งหมด

 • Chlorofluorocarbons


  (Environmental Engineering) Synthetic organic compounds used for refrigerants, aerosol propellants (prohibited in the U.S.), and blowing agents in plastic foams. CFCs migrate to the upper atmosphere destroying ozone and increasing global warming. Typical atmospheric residence times are 50 to 200 years.

  122
  views

ค้นหา "prohibit" ที่อยู่ใน EN-TH Dictionary ทั้งหมด

 • Prohibit

  แปลว่า
  สั่งห้าม
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  นายกฯ สั่งห้ามเกษตรฯ โยกย้ายระดับ 10 ก่อนปรับโครงสร้างกระทรวงเสร็จ
  เพิ่มเติม
  ชี้แจ้งไว้เพื่อห้ามปฏิบัติ

  132
  views

 • Prohibit

  แปลว่า
  ห้าม, ห้ามปราม, ไม่อนุญาติ
  ประเภท
  VT

  133
  views

 • Prohibit

  แปลว่า
  ปราม
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  แม่คอยปรามลูกชายไม่ให้เล่นซนอยู่ตลอดเวลา
  เพิ่มเติม
  ว่ากล่าวตักเตือนให้เกรงกลัว

  176
  views

ค้นหา "prohibit" ที่อยู่ใน กริยา 3 ช่อง ทั้งหมด

 • Prohibit

  ช่อง 2
  prohibited
  ช่อง 3
  prohibited
  หมวด
  Regular Verb

  5,892
  views