คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ว.

อัปเดตเมื่อ 7/13/2018, 10:06:21 PM

จำนวนการเข้าชม 623 ครั้ง

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ว.

ศึกษาก่อนเริ่มทำ quiz ได้ที่ คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ว

เริ่มทำการทดสอบ


ใส่ชื่อผู้เล่นผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

1

เก๋ไก๋สไลเดอร์

คะแนน 100%

2

กรรณิการ์ ม.3

คะแนน 100%

3

Earthzy

คะแนน 100%

4

คะแนน 100%

5

แสบ เอกภาษาไทย

คะแนน 100%