คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ล.

อัปเดตเมื่อ 7/10/2018, 1:45:28 AM

จำนวนการเข้าชม 479 ครั้ง

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ล.

ศึกษาก่อนเริ่มทำ quiz ได้ที่ คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ล

เริ่มทำการทดสอบ


ใส่ชื่อผู้เล่นผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

1

กรรณิการ์ ม.3

คะแนน 100%

2

ตาง ม.2

คะแนน 100%

3

ปัท

คะแนน 100%

4

ภา

คะแนน 100%

5

ing

คะแนน 100%