คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ร.

อัปเดตเมื่อ 7/10/2018, 1:45:15 AM

จำนวนการเข้าชม 595 ครั้ง

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ร.

ศึกษาก่อนเริ่มทำ quiz ได้ที่ คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ร

เริ่มทำการทดสอบ


ใส่ชื่อผู้เล่นผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

1

มาย

คะแนน 100%

2

โง่ไทย จบนะ

คะแนน 100%

3

กรรณิการ์ ม.3

คะแนน 100%

4

pajaree

คะแนน 100%

5

สสส

คะแนน 100%