คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ภ.

อัปเดตเมื่อ 7/5/2018, 7:34:09 AM

จำนวนการเข้าชม 249 ครั้ง

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ภ.

ศึกษาก่อนเริ่มทำ quiz ได้ที่ คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ภ

เริ่มทำการทดสอบ


ใส่ชื่อผู้เล่น



ผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

1

ปัท

คะแนน 100%

2

ภีม

คะแนน 100%

3

จิน

คะแนน 90%

4

อิ

คะแนน 90%

5

หมึกพู

คะแนน 90%