คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฟ.

อัปเดตเมื่อ 7/5/2018, 6:56:34 AM

จำนวนการเข้าชม 193 ครั้ง

ศึกษาก่อนเริ่มทำ quiz ได้ที่ คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ฟ

เริ่มทำการทดสอบ


ใส่ชื่อผู้เล่นผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

1

หมวย

คะแนน 100%

2

คะแนน 100%

3

เต่า

คะแนน 100%

4

pp

คะแนน 95%

5

Mp

คะแนน 90%

เพิ่มเติม