คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ผ.

อัปเดตเมื่อ 5/24/2018, 3:41:04 PM

จำนวนการเข้าชม 526 ครั้ง

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ผ.

ศึกษาก่อนเริ่มทำ quiz ได้ที่ คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ผ

เริ่มทำการทดสอบ


ใส่ชื่อผู้เล่นผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

1

Chayanis

คะแนน 100%

2

Pp1970

คะแนน 100%

3

Oranee

คะแนน 100%

4

Pfatty

คะแนน 100%

5

คะแนน 100%