คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ถ.

อัปเดตเมื่อ 5/2/2018, 12:56:18 PM

จำนวนการเข้าชม 410 ครั้ง

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ถ.

ศึกษาก่อนเริ่มทำ quiz ได้ที่ คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ถ

เริ่มทำการทดสอบ


ใส่ชื่อผู้เล่น



ผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

1

Jrasnatt Vongkampun

คะแนน 100%

2

Chayanis

คะแนน 100%

3

อารี

คะแนน 100%

4

too

คะแนน 100%

5

รัตน์

คะแนน 100%