คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ต.

อัปเดตเมื่อ 4/22/2018, 9:46:04 AM

จำนวนการเข้าชม 616 ครั้ง

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ต.

ศึกษาก่อนเริ่มทำ quiz ได้ที่ คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ต

เริ่มทำการทดสอบ


ใส่ชื่อผู้เล่นผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

1

รัตน์

คะแนน 100%

2

yt

คะแนน 100%

3

พิทย์นภา

คะแนน 100%

4

too

คะแนน 100%

5

Yu

คะแนน 100%