คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฐ.

อัปเดตเมื่อ 4/5/2018, 7:27:49 AM

จำนวนการเข้าชม 438 ครั้ง

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฐ.

ศึกษาก่อนเริ่มทำ quiz ได้ที่ คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ฐ

เริ่มทำการทดสอบ


ใส่ชื่อผู้เล่นผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

1

too

คะแนน 100%

2

Plam

คะแนน 100%

3

เสาวรี เอี่ยมละออ

คะแนน 100%

4

ส้มใส

คะแนน 100%

5

เอส

คะแนน 100%