ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

ทั้งหมด
คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ฐ

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ฐ

คำไทยที่มักเขียนผิด มีดังรายการต่อไปนี้

ฐากูร

มักเขียนผิดเป็น ฐากูน

ฐาน

มักเขียนผิดเป็น ฐาณ

ฐานกรณ์

มักเขียนผิดเป็น ฐานกร

ฐานบัทม์

มักเขียนผิดเป็น ฐานบัท

ฐานเชิงบาตร

มักเขียนผิดเป็น ฐานเชิงบาท


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ