คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ซ.

อัปเดตเมื่อ 4/3/2018, 7:10:46 AM

จำนวนการเข้าชม 340 ครั้ง

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ซ.

ศึกษาก่อนเริ่มทำ quiz ได้ที่ คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ซ

เริ่มทำการทดสอบ


ใส่ชื่อผู้เล่นผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

1

Chayanis

คะแนน 100%

2

too

คะแนน 100%

3

เฮอร์ไมโอนี่

คะแนน 90%

4

Wa

คะแนน 90%

5

Ai Alice

คะแนน 90%