คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ช.

อัปเดตเมื่อ 4/2/2018, 7:01:38 PM

จำนวนการเข้าชม 455 ครั้ง

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ช.

ศึกษาก่อนเริ่มทำ quiz ได้ที่ คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ช

เริ่มทำการทดสอบ


ใส่ชื่อผู้เล่นผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

1

Chayanis

คะแนน 100%

2

Wa

คะแนน 100%

3

Pimtha

คะแนน 100%

4

too

คะแนน 100%

5

PP

คะแนน 100%