คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฉ.

อัปเดตเมื่อ 4/1/2018, 6:54:14 PM

จำนวนการเข้าชม 303 ครั้ง

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฉ.

ศึกษาก่อนเริ่มทำ quiz ได้ที่ คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ฉ

เริ่มทำการทดสอบ


ใส่ชื่อผู้เล่นผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

1

뻡삐

คะแนน 100%

2

Wa

คะแนน 100%

3

Chayanis

คะแนน 100%

4

kaderasin

คะแนน 100%

5

หมูกรอบไข่หวาน

คะแนน 100%