คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด จ.

อัปเดตเมื่อ 4/1/2018, 11:05:10 AM

จำนวนการเข้าชม 404 ครั้ง

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด จ.

ศึกษาก่อนเริ่มทำ quiz ได้ที่ คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด จ

เริ่มทำการทดสอบ


ใส่ชื่อผู้เล่นผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

1

Chayanis

คะแนน 100%

2

Wa

คะแนน 100%

3

ดี

คะแนน 100%

4

kaderasin

คะแนน 96.667%

5

too

คะแนน 95%