คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด จ

(หน้า 1/2)

 • จงกรม

  มักเขียนผิดเป็น
  จงกลม
  หมายเหตุ
  การฝึกสมาธิ

  999+
  views

 • จระเข้

  มักเขียนผิดเป็น
  จรเข้
  หมายเหตุ
  เครื่องดนตรีไทย เรียก "จะเข้"

  999+
  views

 • จลนศาสตร์

  มักเขียนผิดเป็น
  จลศาสตร์

  838
  views

 • จลาจล

  มักเขียนผิดเป็น
  จราจล
  หมายเหตุ
  มาจากคำ จล + อจล

  999+
  views

 • จะงอย

  มักเขียนผิดเป็น
  จงอย

  999+
  views

 • จะจะ

  มักเขียนผิดเป็น
  จะ ๆ
  หมายเหตุ
  คำมูลสองพยางค์

  847
  views

 • จะละเม็ด

  มักเขียนผิดเป็น
  จาละเม็ด, จาระเม็ด, จรเม็ด, จระเม็ด

  999+
  views

 • จักจั่น

  มักเขียนผิดเป็น
  จั๊กจั่น

  999+
  views

 • จักร

  มักเขียนผิดเป็น
  จักร์

  948
  views

 • จักรพรรดิ

  มักเขียนผิดเป็น
  จักรพรรดิ์
  หมายเหตุ
  อ่านว่า "จัก-กฺระ-พัด"

  999+
  views

 • จักรวรรดิ

  มักเขียนผิดเป็น
  จักรวรรดิ์
  หมายเหตุ
  อ่านว่า "จัก-กฺระ-หวัด"

  999+
  views

 • จักสาน

  มักเขียนผิดเป็น
  จักรสาน
  หมายเหตุ
  เครื่องใช้ที่ทำด้วยมือ

  999+
  views

 • จาระบี

  มักเขียนผิดเป็น
  จารบี

  999+
  views

 • จาระไน

  มักเขียนผิดเป็น
  จารไน

  999+
  views

 • จำนง

  มักเขียนผิดเป็น
  จำนงค์
  หมายเหตุ
  แผลงจาก "จง"

  999+
  views

 • จินตนาการ

  มักเขียนผิดเป็น
  จินตะนาการ, จินตรนาการ

  999+
  views

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  มักเขียนผิดเป็น
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  หมายเหตุ
  ปัจจุบันใช้แบบมีทัณฑฆาต

  999+
  views

 • เจตจำนง

  มักเขียนผิดเป็น
  เจตจำนงค์
  หมายเหตุ
  แผลงจาก "จง"

  999+
  views

 • เจียระไน

  มักเขียนผิดเป็น
  เจียรไน

  999+
  views

 • โจทก์

  มักเขียนผิดเป็น
  โจทย์
  หมายเหตุ
  โจทก์ หมายถึง ผู้ฟ้องร้องในศาลกล่าวหาจำเลย โจทย์ หมายถึง ปัญหา เช่น โจทย์เลข

  999+
  views