ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

ทั้งหมด
คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร จ

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร จ

คำไทยที่มักเขียนผิด - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

จงกรม

มักเขียนผิดเป็น จงกลม

จระเข้

มักเขียนผิดเป็น จรเข้

จลนศาสตร์

มักเขียนผิดเป็น จลศาสตร์

จลาจล

มักเขียนผิดเป็น จราจล

จะงอย

มักเขียนผิดเป็น จงอย

จะจะ

มักเขียนผิดเป็น จะ ๆ

จะละเม็ด

มักเขียนผิดเป็น จาละเม็ด, จาระเม็ด, จรเม็ด, จระเม็ด

จักจั่น

มักเขียนผิดเป็น จั๊กจั่น

จักร

มักเขียนผิดเป็น จักร์

จักรพรรดิ

มักเขียนผิดเป็น จักรพรรดิ์

จักรวรรดิ

มักเขียนผิดเป็น จักรวรรดิ์

จักสาน

มักเขียนผิดเป็น จักรสาน

จาระบี

มักเขียนผิดเป็น จารบี

จาระไน

มักเขียนผิดเป็น จารไน

จำนง

มักเขียนผิดเป็น จำนงค์

จินตนาการ

มักเขียนผิดเป็น จินตะนาการ, จินตรนาการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มักเขียนผิดเป็น จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เจตจำนง

มักเขียนผิดเป็น เจตจำนงค์

เจียระไน

มักเขียนผิดเป็น เจียรไน

โจทก์

มักเขียนผิดเป็น โจทย์

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ