คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ข.

อัปเดตเมื่อ 3/31/2018, 11:19:25 PM

จำนวนการเข้าชม 419 ครั้ง

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ข.

ศึกษาก่อนเริ่มทำ quiz ได้ที่ คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ข

เริ่มทำการทดสอบ


ใส่ชื่อผู้เล่นผู้ทำคะแนนได้สูงสุด

1

Chayanis

คะแนน 100%

2

ป้อม

คะแนน 100%

3

Wa

คะแนน 100%

4

too

คะแนน 100%

5

สมรัตน์

คะแนน 100%