คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด A.

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด A.

Posted on Apr 01,2018 at 11:11 AM

ศึกษาก่อนเริ่มทำ quiz ได้ที่ คำทับศัพท์ - หมวด A

เริ่มทำการทดสอบ

0sec
QUESTION

1/15

Score

0

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด A.

Acrylic ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด A.

Action ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด A.

Air ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด A.

Algorithm ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด A.

Alkaline ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด A.

Alpha ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด A.

Ampere ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด A.

Andrew ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด A.

Atlantic ทับศัพท์เป็น

คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด A.

App ทับศัพท์เป็น