ค้นหาคำทับศัพท์

ทั้งหมด
คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร A

คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร A

คำทับศัพท์ - หน้า 1/5 มีดังรายการต่อไปนี้

A

ทับศัพท์เป็น เอ

Aachen

ทับศัพท์เป็น อาเคิน

Aaron

ทับศัพท์เป็น แอรอน

abelian

ทับศัพท์เป็น อาบีเลียน

account

ทับศัพท์เป็น แอ็กเคานต์

acetic

ทับศัพท์เป็น แอซีติก

acre

ทับศัพท์เป็น เอเคอร์

acrylic

ทับศัพท์เป็น อะคริลิก

action

ทับศัพท์เป็น แอ็กชัน

ActiveX

ทับศัพท์เป็น แอ็กทิฟเอกซ์

address

ทับศัพท์เป็น แอดเดรส

Admit

ทับศัพท์เป็น แอดมิต

Adobe

ทับศัพท์เป็น อะโดบี

adrenal cortex

ทับศัพท์เป็น อะดรีนัลคอร์เทกซ์

Aegean

ทับศัพท์เป็น อีเจียน

aerosphere

ทับศัพท์เป็น แอโรสเฟียร์

aew

ทับศัพท์เป็น แอ้ว

air

ทับศัพท์เป็น แอร์

airbrush

ทับศัพท์เป็น แอร์บรัช

airfoil

ทับศัพท์เป็น แอร์ฟอยล์

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำทับศัพท์ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ