Category: ภาษาไทย

การใช้สระในภาษาไทย

Written on September 17, 2018 in คำบาลีและสันสกฤต

วันนี้ผมมีบทความเกี่ยวกับหลักภาษาไทยมาให้ผู้อ่านได้ลองศึกษากันโดยเราจะขอพูดถึงเรื่องของสระ นั้นก็คือการใช้สระ อย่างที่...

Continue reading

คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ต่างๆ

Written on September 4, 2018 in คำราชาศัพท์

ภาษาไทยนั้นมีหลายเรื่องที่น่าสนใจให้เราได้ศึกษาและเรียนรู้ค้นคว้าอยู่เสมอหนึ่งในหลักของวิชาภาษาไทยนั้นก็คือคำราชาศัพ...

Continue reading

คำซ้ำ (Reduplication)

Written on September 4, 2018 in ภาษาไทย

พูดถึงเรื่องของคำซ้ำ หรือ reduplication ในภาษาต่าง ๆ ก็มีอยู่มากมาย รวมถึงในภาษาไทยเราด้วย ภาษาไทยเราเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในภาษาที่...

Continue reading

ความหมายและรายละเอียดคำว่า แม่พิมพ์

Written on August 8, 2018 in คำสนธิ

เราทุกคนเกิดมาล้วนมีแบบอย่างในการใช้ชีวิตและคนที่ชี้แนะ อบรม สั่งสอนให้เติบโตขึ้นมา คนที่ทำให้เราเติบโตขึ้นได้อย่างมีป...

Continue reading

เกร็ดความรู้จากละครข้ามสีทันดร

Written on August 8, 2018 in ทั่วไป

วันนี้เราจะขอพูดถึงละครที่กำลังออนแอร์ในขณะนี้ของพระเอกสุดฮอตอย่างหนุ่มโป๊ป ธนวรรธน์นั้นก็คือเรื่องข้ามสีทันดรนั้นเอง ...

Continue reading

ที่มาของสำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมวด ก.

Written on July 14, 2018 in ภาษาไทย

นอกจากเราใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเพื่อการสื่อสารแล้วภาษายังแสดงถึงการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่งที่ถ่ายทอด...

Continue reading

ภาษาทางการ

Written on June 24, 2018 in ทั่วไป

ในการสื่อสารของมนุษย์ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงในการสื่อสารนั้นก็คือมารยาทและความเหมาะสมที่ใช้ ไม่ว่...

Continue reading

คำอวยพรแก่ผู้ใหญ่

Written on June 23, 2018 in คำอวยพร

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงกันในหัวข้อคำกล่าวอวยพรที่เราจะกล่าวให้แก่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเรานั้นว่ามี...

Continue reading