คำไทยที่มักอ่านผิด

ภาษาไทย” ไม่ว่าจะเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือภาษาที่ใช้ในวรรณกรรม ล้วนมีความไพเราะ น่าอ่าน  น่าฟังยิ่ง เพราะเรามีเสียงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ที่จะทำให้คำ มีเสียงและทำนองที่เปลี่ยนแปรไป มีการใช้ถ้อยคำคล้องจอง  มีสัมผัส ฟังเหมือนเสียงดนตรี  และยังมีเนื้อหาการใช้ อันแสดงให้เห็นถึงปฏิภาณไหวพริบต่างๆ ด้วยเหตุนี้วันนี้เราจึงมาดูกันว่ามีคำไหนบ้างที่คนไทยส่วนใหญ่มักอ่านผิดและจะได้กลับไปอ่านให้ถูกต้อง


ภาษาไทย” ไม่ว่าจะเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือภาษาที่ใช้ในวรรณกรรม ล้วนมีความไพเราะ น่าอ่าน  น่าฟังยิ่ง เพราะเรามีเสียงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ที่จะทำให้คำ มีเสียงและทำนองที่เปลี่ยนแปรไป มีการใช้ถ้อยคำคล้องจอง  มีสัมผัส ฟังเหมือนเสียงดนตรี  และยังมีเนื้อหาการใช้ อันแสดงให้เห็นถึงปฏิภาณไหวพริบต่างๆ ด้วยเหตุนี้วันนี้เราจึงมาดูกันว่ามีคำไหนบ้างที่คนไทยส่วนใหญ่มักอ่านผิดและจะได้กลับไปอ่านให้ถูกต้อง

คำไทยที่มักอ่านผิด ที่ควรอ่านให้ถูก

ได้แก่

กรกฎาคม     อ่านว่า กะ-ระ-กะ-ดา-คม
กรณียกิจ       อ่านว่ากะ-ระ-นี-ยะ-กิด
กรรมาธิการ    อ่านว่ากำ-มา-ทิ-กาน
ขะมักเขม้น    อ่านว่า ขะ-มัก-ขะ-เม่น
ขัดสมาธิ       อ่านว่า ขัด-สะ-หมาด
โฆษณา        อ่านว่า โคด-สะ-นา
จตุโลกบาล    อ่านว่า จะ-ตุ-โลก-กะ-บาน
จิตกาธาน       อ่านว่า จิด-ตะ-กา-ทาน
ทูลเกล้าฯ       อ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม
ปรัชญา        อ่านว่า ปรัด-ยา
ปักเป้า(ปลา)  อ่านว่า ปัก-กะ-เป้า ถ้าหมายถึง ว่าวปักเป้าให้อ่านว่า ปัก-เป้า
ศาสตราจารย์  อ่านว่า สาด-ตรา-จาน
ศัลยแพทย์     อ่าน ว่า สัน-ละ-ยะ-แพด
สมรรถภาพ   อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-พาบ
สมุฏฐาน      อ่านว่า สะ-หมุด-ถาน
สรภัญญะ     อ่านว่า สะ-ระ-พัน-ยะ
สลากภัต      อ่านว่า สะ-หลาก-กะ-พัด
สัปดาห์       อ่านว่า สับ-ดา
สัมปรายภพ   อ่านว่า สำ-ปะ-รา-ยะ-พบ
สุคติ          อ่านว่า สุก-คะ-ติ
อรหันต์       อ่านว่า อะ-ระ-หัน
อาชญากร     อ่านว่า อาด-ยา-กอน
อาสาฬหบูชา  อ่านว่า อา-สาน-หะ-บู-ชา
11            อ่านว่า  สิบเอ็ด
21           อ่านว่า  ยี่-สิบ-เอ็ด
101         อ่านว่า  ร้อย-เอ็ด
1001       อ่านว่า พัน-เอ็ด
2501      อ่านว่า  สอง-พัน-ห้า-ร้อย-เอ็ด
มูลค่า        อ่านว่า มูน-ค่า หรือมูน-ละ-ค่า
ครบุรี        อ่านว่า คอน-บุ-รี
จักราช (อำเภอหนึ่งในจ.นครราชสีมา) อ่านว่า จัก-กะ-หราด
ฉวาง        อ่านว่า ฉะ-หวาง
แม่สรวย    อ่านว่า แม่-สวย
แม่จริม     อ่านว่า แม่-จะ-ริม
เสลภูมิ     อ่านว่า เส-ละ-พูม (ถนน)
แพร่งสรรพศาสตร์  อ่านว่า แพร่ง-สัน-พะ-สาด

 

นี้เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งที่นำมาให้ดูกัน ยังมีอีกหลายคำที่คนไทยอ่านผิดกันทั้งที่เป็นคำในภาษาไทยเอง ต่อไปนี้เมื่อเจอคำเหล่านี้หวังว่าผู้อ่านทุกคนจะไม่อ่านผิดกันอีกแล้วนะครับ บทความหน้ามาดูกันว่าจะนำเรื่องใดมาดูกันบทความหน้าครับ
ร่วมแสดงความคิดเห็น