ชื่อย่อจังหวัดในประเทศไทย

วันนี้เรารวบรวมชื่อย่อของจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทยมาไว้ให้อ้างอิง โดยรวมกรุงเทพมหานครไว้ด้วย ข้อสังเกตุนิดนึงคือ ชื่อย่อจังหวัดนั้นจะมี 2 ตัวอักษรแต่ไม่มี จุด (.) ตามหลัง

ชื่อย่อจังหวัดในประเทศไทย
T


ก.ย. 7, 20297 ดูแล้ว1 นาทีอ่านจบ

วันนี้เรารวบรวมชื่อย่อของจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทยมาไว้ให้อ้างอิง โดยรวมกรุงเทพมหานครไว้ด้วย

ข้อสังเกตุนิดนึงคือ ชื่อย่อจังหวัดนั้นจะมี 2 ตัวอักษรแต่ไม่มี จุด (.) ตามหลัง

 

 

ชื่อย่อจังหวัดในประเทศไทย

 

 

No. ชื่อย่อ ชื่อจังหวัด
1 กบ กระบี่
2 กท กรุงเทพมหานคร
3 กจ กาญจนบุรี
4 กส กาฬสินธุ์
5 กพ กำแพงเพชร
6 ขก ขอนแก่น
7 จบ จันทบุรี
8 ฉช ฉะเชิงเทรา
9 ชบ ชลบุรี
10 ชน ชัยนาท
11 ชย ชัยภูมิ
12 ชพ ชุมพร
13 ชร เชียงราย
14 ชม เชียงใหม่
15 ตง ตรัง
16 ตร ตราด
17 ตก ตาก
18 นย นครนายก
19 นฐ นครปฐม
20 นพ นครพนม
21 นม นครราชสีมา
22 นศ นครศรีธรรมราช
23 นว นครสวรรค์
24 นบ นนทบุรี
25 นธ นราธิวาส
26 นน น่าน
27 บก บึงกาฬ
28 บร บุรีรัมย์
29 ปท ปทุมธานี
30 ปข ประจวบคีรีขันธ์
31 ปจ ปราจีนบุรี
32 ปน ปัตตานี
33 พย พะเยา
34 อย พระนครศรีอยุธยา
35 พง พังงา
36 พท พัทลุง
37 พจ พิจิตร
38 พล พิษณุโลก
39 พบ เพชรบุรี
40 พช เพชรบูรณ์
41 พร แพร่
42 ภก ภูเก็ต
43 มค มหาสารคาม
44 มห มุกดาหาร
45 มส แม่ฮ่องสอน
46 ยส ยโสธร
47 ยล ยะลา
48 รอ ร้อยเอ็ด
49 รน ระนอง
50 รย ระยอง
51 รบ ราชบุรี
52 ลบ ลพบุรี
53 ลป ลำปาง
54 ลพ ลำพูน
55 ลย เลย
56 ศก ศรีสะเกษ
57 สน สกลนคร
58 สข สงขลา
59 สต สตูล
60 สป สมุทรปราการ
61 สส สมุทรสงคราม
62 สค สมุทรสาคร
63 สก สระแก้ว
64 สบ สระบุรี
65 สห สิงห์บุรี
66 สท สุโขทัย
67 สพ สุพรรณบุรี
68 สฎ สุราษฎร์ธานี
69 สร สุรินทร์
70 นค หนองคาย
71 นภ หนองบัวลำภู
72 อท อ่างทอง
73 อจ อำนาจเจริญ
74 อด อุดรธานี
75 อต อุตรดิตถ์
76 อน อุทัยธานี
77 อบ อุบลราชธานี

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารอ้างอิง

เอกสาร ชื่อย่อจังหวัด

 


อ่านต่อเพิ่มเติม