บทความน่ารู้

Silent letter (พยัญชนะไม่ออกเสียง)

Silent letter (พยัญชนะไม่ออกเสียง) | Wordy Guru

ในภาษาอังกฤษนั้นก็มีหลายคำเช่นกันที่เขียนหลายตัวเหลือเกิน แต่พออ่านออกเสียงแล้วกลับออกเสียงแค่บางตัว คล้ายๆ กับตัวการันต์ในภาษาไทยแต่ต่างตรงที่ว่าภาษาอังกฤษไม่ได้มีสัญลักษณ์กำหนดไว้ว่าตัวไหนจะต้องออกเสียงหรือไม่ออก มีวิธีเดียวในการสังเกตนั่นก็คือจำนั่นเอง วันนี้เราเลยจะพามาดูกันว่ามีคำไหนบ้างที่มีพยัญชนะไม่ออกเสียงหรือที่เรียกว่า Silent letter

 

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่มี Silent letter (พยัญชนะไม่ออกเสียง)

Silent letter คือ พยัญชนะที่ปรากฎอยู่ในคำศัพท์นั้นแต่ไม่อ่านออกเสียงหรือเรียกง่ายๆก็คือพยัญชนะเงียบนั้นเอง เช่นคำว่า Know ที่แปลว่ารู้ แน่นอนว่าตัว K ตัวแรกนั้นเป็น Silent letter ทำให้คำนี้อ่านว่า "โนว" นั่นเองซึ่งไม่ไดออกเสียงตัว K แตอย่างใด(ส่วนใหญ่แล้วคำที่ขึ้นต้นด้วย Kn ก็มักจะมี K เป็น Silent letter นะ เช่น knot, knowledge หรือ knee) เรามาดูตัวอย่างพยัญชนะที่ไม่ออกเสียง(silent letter) ที่รวบรวมมาให้ได้ดูกันดังนี้  

 • อักษร "b" เช่น aplomb , bomb , climb , comb , crumb , debt , doubt , dumb , lamb , limb , numb , plumb , subtle , succumb , thumb

 

 • อักษร "c" เช่น acquire , indict , muscle , science

 

 • อักษร "d" เช่น handkerchief , san(d)wich , Wednesday

 

 • อักษร "e" เช่น different , evening , vegetable

 

 • อักษร "g" เช่น align , assign , design, foreign , gnat , gnaw , sign, (g)iddiness

 

 • อักษร "gh" เช่น bought , bright , caught , eight , flight , fought , height , high , light , night , ought , nought , right , sigh , sight , slight , straight , taught , though , thought , through , tight , weigh , weight

 

 • อักษร "h" เช่น Anthony , apartheid , heir , honour , hour , Neanderthal , rhubarb , rhyme , rhythm , spaghetti , Thai , Thames , Thomas , thyme , whale , what , when , which , whim , whistle , white

 

 • อักษร "i" เช่น business

 

 • อักษร "k" เช่น knee , knife , knit , knock , know , knowledge

 

 • อักษร "l" เช่น almond , salmon , calm , could , half , should , stalk , talk , walk , would

 

 • อักษร "m" เช่น mnemonic

 

 • อักษร "n" เช่น autumn , column , condemn , damn , hymn , solemn

 

 • อักษร "o" เช่น chocolate , people

 

 • อักษร "p" เช่น pneumatic , pneumonia , psychology , psychiatry , receipt

 

 • อักษร "r" เช่น iron

 

 • อักษร "s" เช่น aisle/isle , island

 

 • อักษร "t" เช่น castle , listen , of(t)en , soften , whistle

 

 • อักษร "u" เช่น antique , cheque , guard

 

 • อักษร "w" เช่น acknowledge , answer , sword , who , whole , whore , wreck , wrinkle , wrist , write

 

 • นอกจากนี้ยังมีคำพ้องเสียงบางคำ(homophones)ที่มีคำที่ไม่ต้องออกเสียง เช่น aisle/isle , hour/our , muscles/mussels , sight/site , thyme/time , stalk/stork , would/wood , write/right.

    ฟังการออกเสียงคำศัพท์เพื่อพิสูจน์ว่าไม่ออกเสียงจริงๆ แยกตามหมวดตัวอักษร   นี้เป็นเพียงตัวอย่างบางคำที่มีพยัญชนะไม่ออกเสียง (silent letter ) ภาษาอังกฤษนั้นมีกฎเกณฑ์มากมายในการใช้แต่ถ้าเราหมั่นฝึกฝนและเรียนรู้เป็นประจำก็ไม่มีสิ่งใดยากเกินความสามารถของเราไปได้ หวังว่าทุกคนจะได้รับความเข้าใจเพิ่มขึ้นในเรื่องนี้จากบทความข้างต้นนะครับ

Silent letter (พยัญชนะไม่ออกเสียง)