บทความน่ารู้ - หน้า 30/30

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน

ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้

ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้

วันนี้มีพุทธสุภาษิตมานำเสนอ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้

ก.ค. 24, 64

บัณฑิต ตรงกับคำไหนในภาษาบาลีและสันสกฤต

บัณฑิต ตรงกับคำไหนในภาษาบาลีและสันสกฤต

คำไทยนั้นมีการยืมคำจากภาษาอื่นมาเยอะมาโดยเฉพาะภาษาบาลีและสันสกฤต และคำว่าบัณทิตก็เป็นคำยืมคำหนึ่ง

ก.ค. 24, 64

Yet ใช้อย่างไร

Yet ใช้อย่างไร

มีคำถามเข้ามาว่า Yet ใช้งานยังไง ให้คนไทยไม่ขำ ฝรั่งไม่งง

ก.ค. 24, 64

ปราชญ์ พึงรักษาศีล

ปราชญ์ พึงรักษาศีล

ปราชญ์ หมายถึง บุคคลผู้มีปัญญา รู้ว่าสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควร รู้ว่าอะไรเป็นบุญ อะไรเป็นบาป และละสิ่งที่เป็นบาป เจริญแต่สิ่งที่เป็นกุศล การรักษาศีลก็เป็นการทำบุญกุศล อย่างหนึ่งซึ่งมีอานิสงส์มาก ปราชญ์ท่านก็รู้จึงได้รักษาอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ เพราะเมื่อรักษาศีลให้ดีให้เคร่งครัดแล้ว ก็ไม่ต้องกลัวต่อโทษและภัยต่าง ๆ ทั้งยังเป็นการป้องกันจากอบาย และเป็นหนทางที่จะยกตนขึ้นสู่การปฏิบัติธรรมชั้นสูง ๆ ขึ้นไปอีก จนกนะทั่งถึงพระนิพพาน

ก.ค. 24, 64