10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ

10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ

ต่อจากส่วนที่แล้ว : 10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Irregular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ

เรามาดูต่อส่วนที่เป็น Regular Verb กันเลย

 

ตาราง 10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ

No. คำกริยาช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย
1 Arrive Arrived Arrived มาถึง ไปถึง
2 Beatify Beatified Beatified ตกแต่ง
3 Behave Behaved Behaved ประพฤติ, ทำงาน
4 Clean Cleaned Cleaned ทำความสะอาด
5 Live Lived Lived อาศัยอยู่
6 Play Played Played เล่น
7 Stay Stayed Stayed พักอาศัย
8 Study Studied Studied เรียน
9 Talk Talked Talked สนทนา
10 Visit Visited Visited เยี่ยม เที่ยว

 

 

 

 

 

 

10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ พร้อมภาพประกอบ

 1. Arrive
  10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ

 2. Beatify
  10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ

 3. Behave
  10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ

 4. Clean
  10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ

 5. Live
  10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ
 1. Play
  10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ

 2. Stay
  10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ

 3. Study
  10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ

 4. Talk
  10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ

 5. Visit
  10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ


 

ติดตามบทความใหม่ในหมวดกริยา 3 ช่อง และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ใหม่นะจ๊ะ

 

 


อ่านต่อเพิ่มเติม