10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ
10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ

10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ

ต่อจากส่วนที่แล้ว : 10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Irregular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ

เรามาดูต่อส่วนที่เป็น Regular Verb กันเลย

 

ตาราง 10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ

No. ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 แปล
1 Arrive Arrived Arrived มาถึง, ไปถึง
2 Beatify Beatified Beatified ตกแต่ง
3 Behave Behaved Behaved ประพฤติ, ทำงาน
4 Clean Cleaned Cleaned ทำความสะอาด
5 Live Lived Lived อาศัยอยู่
6 Play Played Played เล่น
7 Stay Stayed Stayed พักอาศัย
8 Study Studied Studied เรียน
9 Talk Talked Talked สนทนา
10 Visit Visited Visited เยี่ยม, เที่ยว

 

 

 

 

10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ พร้อมภาพประกอบ

 1. Arrive
  Arrive

 2. Beatify
  Beatify

 3. Behave
  Behave

 4. Clean
  Clean

 5. Live
  Live
 6. Play
  Play

 7. Stay
  Stay

 8. Study
  Study

 9. Talk
  Talk

 10. Visit
  Visit


 

ติดตามบทความใหม่ในหมวดกริยา 3 ช่อง และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ใหม่นะจ๊ะ

 

 


อ่านต่อเพิ่มเติม